Examencommissie

Taken examencommissies

Het bestuur van ExTH heeft examencommissies ingesteld om te waarborgen dat kandidaten na examinering over de juiste, noodzakelijke competenties beschikken.

De examencommissies zijn o.a. verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van de examenprogramma’s,
  • het vaststellen van exameneisen en beoordelingsformulieren,
  • het vaststellen van examenvragen en casuïstiek,
  • het borgen van de kwaliteit van de examens,
  • het monitoren van ontwikkelingen
  • het behandelen van bezwaarschriften
  • het behandelen van verzoeken voor aangepaste examens of vrijstellingen.

Ook zijn zij bevoegd om sancties op te leggen indien een kandidaat fraudeert. Zie het Reglement Examencommissie ExTH (PDF) voor meer informatie over de taken van de examencommissies.

De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders uit het betreffende domein.

Samenstelling examencommissies

Hieronder de samenstelling van de verschillende examencommissies:

Leden Examencommissie Basisbekwaamheid boa

Patrick Pielaat, Gemeente Oss (voorzitter)
Bart Gelsing, Nationale Politie
Inske van der Vaart, Gemeente Dordrecht
Bet-ina Zeldenthuis, GVB
Sander Hugen, Openbaar Ministerie
Jan Dirk Schaftenaar, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein I Openbare Ruimte (ook HTV)

Patrick de Groot, Handhaving Cluster Rotterdam Noord (voorzitter)
Karin Bongers, Vista College
Xander Hooites, Gemeente Almere
Leo Rooijakkers, Nationale Politie
Dennie Wauben, Gemeente Ede
Jan Dirk Schaftenaar, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein II Milieu

Rob de Rijck, Landelijk Coördinerend Officier van Justitie Milieu (voorzitter)
Vera Aberson, Provincie Overijssel
Anne Marie Bosman, ExTH (ambtelijk secretaris)
Maike Bouwman, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Michel Doeser, Nationale Politie
Germaine Dohmen, ILT
Marianne Nanninga, FP OM
Petra Oosterbosch, Omgevingsdienst Achterhoek
Martin van der Spek, Staatsbosbeheer
Peter Spuij, Rijkswaterstaat
Michèle Weyne, Nederlandse Arbeidsinspectie

Leden Examencommissie Domein III Onderwijs

Peter Rieswijk, gemeente Rotterdam (voorzitter)
Astrid van Druenen, ExTH (ambtelijk secretaris)
Lisette op den Brouw, gemeente Goes
Yvonne Kniese, RBL Zuid-Kennemerland en IJmond
Ans Machielse, Ingrado
Macy Kroon, Bureau Halt

Leden Examencommissie Alcoholwet

Henry Ballast, ROC Firda v/h Friese Poort (voorzitter)
Arie Hogendoorn, Ferm Advies
Rein de Jong, Nationale Politie
Wim van Dalen, STAP
Esther Schroeten, Bureau HALT
Inge Felices Hernandez, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie  OV

Koen Verhagen (voorzitter), Politie Nederland
Pascal Barbier, HTM
Eleonor Boschman, OM
Marcel Donker, Prorail
Matthijs Hermans, NS
Robert Kooi, Keolis
Luuk Mollink, Arriva
Silvia Rila, RET
Arjan Vaandrager, KNV
Jacqueline de Vos, ExTH (ambtelijk secretaris)
Bet-ina Zeldenthuis, GVB