Tien meestgestelde vragen over coronamaatregelen ExTH

 1. Tot wanneer gelden de aanpassingen?
  De aanpassingen gelden tot 1 februari 2023.

 2. Mag de toegang tot het examencentrum geweigerd worden?
  Een kandidaat kan de toegang tot het examen(centrum) worden geweigerd:
  -Als hij/zij ziekteverschijnselen (niesen, hoesten, koorts) vertoond.
  -Als hij/zij de gegeven richtlijnen door een examenfunctionaris niet opvolgt.

 3. Moet ik een mondkapje of handschoenen dragen?
  Het dragen van een mondkapje en/of handschoenen is niet meer verplicht.

 4. Kan ik een examen kosteloos annuleren?
  De reguliere annuleringsvoorwaarden zijn van kracht.

 5. Hoe wordt omgegaan met het uitwisselen van documenten/feitcodeboekjes/ bonnenboekjes/ portofoon/e.d. ?

  Tot 1 februari 2023 geldt:
  • Dat voor kandidaten die een PV (sanctionerend optreden) op de computer opmaken, de examenfunctionaris het PV uitdraait en de kandidaat dit handmatig ondertekent.
  • Dat de portofoons alleen tijdens het examen Dienstverlening en Calamiteiten worden gebruikt en na elk examen worden gereinigd.

  Als een kandidaat tijdens het examen Sanctionerend Optreden Openbare Ruimte zaken wil uitvragen bij de meldkamer, kan hij zich richten tot een beoordelaar.

 6. Welke maatregelen zijn genomen op externe locaties?
  Op externe locaties worden door examenfunctionarissen zo veel mogelijk de hygiëne maatregelen in acht genomen.

 7. Hoe wordt de afstand tijdens het examen geborgd?
  Tijdens de briefing zitten de beoordelaar en de kandidaat ieder aan een eigen tafel met een bureauscherm ertussen.
  Tijdens praktijkexamens die binnenskamers worden afgenomen staat een manshoog plexiglas scherm tussen de kandidaat en de acteur.

 8. Hoe wordt omgegaan met ID-verificatie van de verdachte?
  Bij de praktijkexamens is ID-verificatie en het uitvragen van de adresgegevens tot 1 februari 2023 geen vereiste en wordt dit niet beoordeeld. Let op: u dient wel het ID-bewijs aan de verdachte te vragen waarna deze fictief zal worden overhandigd. Echter verificatie hiervan mag dus achterwege blijven. Bij het examen SO kunnen de kandidaten deze velden op de combibon leeg laten. Bij het examen G&Bt dienen de kandidaten de ID en adresgegevens over te nemen van de gegevens die ze uitgereikt krijgen bij het schrijven van de bon. In de examens voor het domein II wordt het Kamer van Koophandel document vooraf aan de kandidaat uitgereikt.

 9. Worden op dit moment alle casussen tijdens praktijkexamens aangeboden? 
  In domein II en III gelden geen aanpassingen met betrekking tot aangeboden casuïstiek.  
  Voor domein I gelden tot 1 februari 2023 de volgende aanpassingen:

   

  Examen Sanctionerend Optreden Domein I (PHB/HTV):
  De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Afval op straat, Huisvuil op verkeerde dag aanbieden, Geluidshinder, Wildplassen, Graffiti spuiten, Plakken, Fout parkeren Personenauto op voetgangersoversteekplaats, Fout parkeren op laad- en losplaats, Fout parkeren op stoep, Fout op bushalte, Fout parkeren op invalidenparkeerplaats.

  Examen Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (PHB/HTV):
  Elk koppel krijgt één calamiteitenopdracht aangeboden waar de kandidaten afzonderlijk een rapportage van dienen op te maken. Daarnaast worden twee dienstverleningsopdrachten aangeboden. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Verwarde burger, Zoekgeraakt kind, Geparkeerde auto met waardevolle spullen, Onoplettende burger, Weg wijzen, Fietswrak, Gestolen fiets.

  Examen Gespreks- en Benaderingstechnieken:
  Een kandidaat krijgt per examen twee praktijkopdrachten aangeboden. De beoordelaar geeft aan van welke opdracht een bon moet worden opgemaakt. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Huisvuil verkeerd aanbieden,  Afval op straat gooien, Plakken, Graffiti en Geluidsoverlast.

 10. Is er ten behoeve van de praktijkexamens Domein I kleding beschikbaar in het wijkkantoor?
  Kandidaten worden geacht hun (school)uniform en zo nodig jas te dragen tijdens het examen. Let wel:  de zakken van het uniform en jas moeten leeg zijn.

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben: Mail deze dan naar info@exth.nl.