Aangepaste toetsmatrijs Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis

De huidige toetsmatrijs Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis is op enkele plekken aangepast.

  • Het leefbaarheidscriterium (toetsterm 2.3.2) is vervangen door het inzetcriterium.
  • De toetstermen 6.3.11 en 6.3.12 zijn omgedraaid.
  • Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt een paar onderwerpen duidelijker te omschrijven.

De aangepaste toetsmatrijs kunt u vinden in de examendocumenten.

De aangepaste toetsmatrijs (versie 1.52) zal worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2023.