Vacature beoordelaar praktijkexamens PHB domein III / Onderwijs

Taakstelling

 • De beoordelaar handelt in opdracht van de Examencommissie Domein III Onderwijs.          
 • De beoordelaar beoordeelt bij de praktijkexamens Waarneming & Verslaglegging en Bejegening het handelen van de examenkandidaat en de examenuitwerking op een zodanige wijze dat de kandidaat niet wordt beïnvloed.
 • De beoordelaar houdt zich bij de beoordeling strikt aan het voorgeschreven beoordelingsmodel.
 • De beoordelaar legt zijn beoordeling in het daarvoor beschikbaar gestelde document vast, volgens de geldende procedures en richtlijnen.
 • Van de beoordelaar Bejegening wordt verwacht dat hij om 08.00 uur op de examenlocatie aanwezig is. Een examendag duurt, afhankelijk van het aantal kandidaten tot 17.30 uur.
 • De beoordeling Waarneming & Verslaglegging vindt op termijn online plaats via toetssoftware.
 • De beoordelaar is gemiddeld 1-2 dagen per maand inzetbaar.

Profiel beoordelaar

 • heeft aantoonbare beroepservaring in het werkgebied Leerplicht
 • heeft geen relatie met een opleidingsinstituut en/of heeft geen commerciële betrokkenheid bij een opleidingsinstituut
 • kan werken volgens procedures
 • is beoordelings- en besluitvaardig
 • kan punctueel en accuraat werken
 • kan concreet en helder formuleren
 • is integer en handelt op basis van verantwoordelijkheid
 • is onafhankelijk van de te examineren kandidaten
 • draagt zorg voor geheimhouding van de examendocumenten (tekent ook een geheimhoudingsovereenkomst)
 • is bereid een dag training te volgen waarvan een halve dag training on the job.

Interesse?

Stuur een mail met korte motivatie en CV naar c.kelholt@exth.nl