Aanpassingen toetsmatrijs Domein II Waterschappen

Er zijn aanpassingen gedaan in de toetsmatrijs van Domein II Waterschappen. De aanpassingen zullen worden geëxamineerd vanaf 1 september 2023.

Dit is aangepast:
– Toetsterm 6.1.2 is gewijzigd. De toetsterm bevraagt nu in welk geval een watervergunning nodig is.
– Bij toetsterm 4.3.1 is bij het tweede aandachtbolletje de verwijzing naar art. 489 lid 1 Sv verwijderd.

De aangepaste toetsmatrijs is te vinden in de examendocumenten.