Toelichting bij examenresultaat PHB De-escalerend Optreden

Kandidaten gaven ons aan dat zij behoefte hadden aan meer concrete feedback als zij het examen De-escalerend Optreden met een onvoldoende hadden afgelegd.

In overleg met de examencommissie is daarom besloten per 1-2-2021 de volgende nuancering aan te brengen in de terugkoppeling naar de kandidaten. Het beoordelingsformulier en de cesuur blijven gehandhaafd.

  • Aan Beoordelingspunt : “Handelt buiten zijn bevoegdheden” wordt feedbackoptie toegevoegd:  “Geeft geen juridische uitleg die bijdraagt aan de de-escalatie”.
  • Aan beoordelingspunt “Toont geen interesse voor de beweegredenen van de burger. Vraagt naar zaken die burger reeds heeft aangegeven” wordt feedackoptie  toegevoegd “Geeft geen passende en/of acceptabele suggestie(s) voor een oplossing of biedt oplossing te vroeg aan waardoor burger zich niet gezien/gehoord voelt”.
  • De feedback van beoordelingspunt: “Benoemt emotie van de burger niet en/of reageert aanvallend of verdedigend en/of verheft zijn stem en/of laat zich meevoeren door de burger in het gesprek” wordt opgesplitst in
    • Heeft geen aandacht voor emotie  van de burger / Benoemt emotie van de burger niet / Toont geen begrip/gevoel
    • Geeft geen blijk van incasseringsvermogen
    • Reageert niet zakelijk/ reageert aanvallend of verdedigend/ verheft stem

Wij vertrouwen erop hiermee aan de vraag van de kandidaten tegemoet te komen.