Vacature itemconstructeur DHW

ExTH is op zoek naar meerdere Itemconstructeurs (freelance)
voor het volgende examen:
ALCOHOLWET (vervangt het DHW examen)

Functie-inhoud
Het gaat om het schrijven (en eventueel inhoudelijk beoordelen) van gesloten toetsvragen. In overleg en afhankelijk van de inhoudelijke expertise wordt bepaald over welke toetstermen vragen geconstrueerd worden.
De itemconstructeur heeft kennis van de alcoholwet en de daaraan onderliggende wet- en regelgeving.
Tijdsinvestering
In een startbijeenkomst wordt instructie gegeven over het schrijven van goede toetsvragen. Als de itemconstructeur de vragen heeft geschreven, zal de toetsdeskundige van ExTH toetstechnische feedback formuleren. Indien het grote aanpassingen betreft zullen de vragen worden geretourneerd voor revisie. Hierna worden de vragen doorgestuurd naar een inhoudelijke expert. Op basis van de inhoudelijke en toetstechnische feedback moeten de vragen worden aangepast. De ontwikkelde toetsvragen worden voorgelegd aan de examencommissie van de DHW (per 1 juli Alcoholwet). Indien de toetsvraag voldoet aan de kwaliteitseisen en inhoudelijk correct is, zal het worden vastgesteld.
Vergoeding
Voor een toetsvraag bedraagt de vergoeding €20,00 exclusief btw en voor het inhoudelijk beoordelen van een item is de vergoeding €5,00 exclusief btw. De uitbetaling geschiedt volgens factuur of declaratie.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw cv per e-mail naar info@exth.nl. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen door te mailen naar bovenstaand e-mail adres of te bellen naar 033 4504678.