Toelichting op examenresultaat PHB Verhoor

Kandidaten gaven ons aan dat zij behoefte hadden aan meer concrete feedback als zij het examen Verhoor met een onvoldoende hadden afgelegd. In overleg met de examencommissie is daarom besloten per 1-2-2021 de volgende nuancering aan te brengen in de terugkoppeling naar de kandidaten. Het beoordelingsformulier en de cesuur blijven gehandhaafd.

 1. Beoordelingspunt “ Heeft geen regie door vragenlijst af te vinken zonder rekening te houden met antwoorden van de verdachte en/of de verdachte bepaalt gespreksvoering” krijgt als extra feedback toevoeging: 
  -Hanteert onvoldoende het opgestelde verhoorplan als leidraad
  -Verstrekt vertrouwelijke informatie.
 2. Beoordelingspunt  “Valt verdachte in de rede en vat niet samen en/of vraagt niet door bij onvolledige of onduidelijke antwoorden.
  Feedback wordt opgesplitst in:
  -Valt verdachte regelmatig in de rede en vat niet samen.
  -Vraagt onvoldoende door op subjectieve en algemeen geformuleerde antwoorden.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de vraag van de kandidaten tegemoet te komen.