Publicatie aanpassing Domeinlijst Alcoholwet

Bijgaand de publicatie van de aanpassing van de Domeinlijst met betrekking tot toevoeging art. 45a Alcoholwet en diverse wijzigingen die verband houden met de invoering van de Alcoholwet.