Search
Generic filters
Search
Generic filters

Aanpassing toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek

Met ingang van 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet (DHW) vervangen door de Alcoholwet. Dit heeft gevolgen voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek. In de toetsmatrijs stonden verwijzingen naar de DHW, deze verwijzen nu naar de Alcoholwet.

Artikel 45a van de Alcoholwet is toegevoegd aan toetsterm 2.8.1. Dit artikel stelt de wederverstrekking van alcoholhoudende drank aan personen onder de 18 jaar strafbaar. Kennis van artikel 45a Alcoholwet zal worden geëxamineerd vanaf 1 januari 2022.

U kunt de toetsmatrijs vinden onder de examendocumenten.