Voorwaarden voor eenmalige ‘Ontheffing boa bekwaamheidseis’ aanvraag bij Justis

In individuele gevallen kan bij een eerste aanvraag van een opsporingsakte bij Justis ontheffing van de bekwaamheidseis worden verleend. Onlangs zijn de onderliggende voorwaarden gepubliceerd waarin is aangegeven of een afgeronde opleiding gelijk kan worden gesteld aan het boa-getuigschrift.