Praktijkexamens HTV: procedure indien één kandidaat

Bij de praktijkexamens HTV: Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten kan de situatie ontstaan dat er geen koppel kandidaten is maar één kandidaat. De situatie kan ontstaan doordat:

  • Er een oneven aantal kandidaten is aangemeld
  • Er een kandidaat van een koppel niet op komt dagen

Procedure: Hoe te handelen bij één kandidaat?

Stap 1
De examenleider vraagt de kandidaten van een eerder koppel of één van hen als partner van de eenling mee wil lopen.

Indien geen van beide kandidaten uit het vorig koppel hiertoe gelegenheid heeft of hiertoe genegen is:

Stap 2
De eenling wordt gevraagd of hij één van de twee beoordelaars als partner accepteert.
Zo ja, dan ondertekent de eenling een verklaring dat hij akkoord is gegaan en kan het examen starten.
Indien de kandidaat hier niet mee instemt:

Stap 3
Het examen wordt geannuleerd en de kandidaat krijgt het examengeld gerestitueerd.