Aangepaste examinering alleen mogelijk op locatie ExTH in Amersfoort

In bepaalde gevallen kan de, in het betreffende examenprogramma aangegeven, toetsvorm een zodanige belemmering zijn voor een kandidaat dat hij/zij daardoor niet zal kunnen slagen. In die gevallen kan een kandidaat een aangepast examen aanvragen. Bijvoorbeeld meer examentijd in verband met dyslexie. Wij verzoeken u tevens voor inschrijving een e-mail te sturen naar info@exth.nl indien u aanpassing van het examen wenst.

Een aangepast examen wordt afgenomen op de eigen locatie van ExTH in Amersfoort.

Meer informatie over het aanvragen van aangepaste examinering.