Search
Generic filters
Search
Generic filters

Aangepaste examinering alleen mogelijk op locatie ExTH in Amersfoort

In bepaalde gevallen kan de, in het betreffende examenprogramma aangegeven, toetsvorm een zodanige belemmering zijn voor een kandidaat dat hij/zij daardoor niet zal kunnen slagen. In die gevallen kan een kandidaat een aangepast examen aanvragen. Bijvoorbeeld meer examentijd in verband met dyslexie. Wij verzoeken u tevens voor inschrijving een e-mail te sturen naar info@exth.nl indien u aanpassing van het examen wenst.

Een aangepast examen wordt afgenomen op de eigen locatie van ExTH in Amersfoort.

Meer informatie over het aanvragen van aangepaste examinering.