Overstappen naar een ander domein tijdens de looptijd van uw akte

Tijdens de looptijd van een akte van opsporingsbevoegdheid kan een Boa overstappen naar een ander domein. Dit heeft consequenties voor de (verlenging) van de akte.

Onderstaande tekst, met de wijze hoe Dienst Justis een aanvraag tot een overstap behandelt, publiceert zij een dezer dagen op hun site.

a. Van een domein met verplichte PHB stelsel naar een ander domein met verplichte PHB stelsel: (domein I, II en III)
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in.
U krijgt voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.
Indien u overstapt naar een ander domein maar wel bij dezelfde werkgever blijft werken, is er sprake van een mutatie. Deze mutatie moet u via het Aanvraag-/Mutatieformulier doorgeven aan Justis. U krijgt vervolgens een nieuwe akte waarop het nieuwe domein vermeld staat. De geldigheid van die akte is de resterende termijn van uw oude akte.
Inzake de bekwaamheidseisen geldt dat u in de totaal durende looptijd van vijf jaar vier onderdelen van de PHB moet behalen om een verlenging van de akte te kunnen aanvragen. Deze onderdelen kunnen in twee domeinen behaald zijn.
Voorbeeld:

  • U heeft een akte in domein I met ingangsdatum 12-01-2014, met als afloop geldigheid 12-01-2019
  • U volgt de PHB in domein 1 en legt hiervoor tot 5 mei 2017 onderdelen af.
  • U stapt op 5 mei 2017 over naar domein II en verkrijgt hiervoor een akte tot 12-01-2019.
  • U vervolgt de PHB in domein II en behaalt hier het vierde onderdeel.
  • Op basis van de vier behaalde PHB onderdelen kunt u een verlenging van de akte aanvragen van 12-01-2019- tot 12-01-2024.
  • U start met de PHB cyclus in domein II.


b. Van een domein zonder PHB stelsel naar een domein met een verplichte PHB stelsel (domein I, II en III)
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in.
U krijgt voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.
Indien u overstapt naar een ander domein maar wel bij dezelfde werkgever blijft werken, is er sprake van een mutatie. Deze mutatie moet u via het Aanvraag-/Mutatieformulier doorgeven aan Justis. U krijgt vervolgens een nieuwe akte waarop het nieuwe domein vermeld staat. De geldigheid van die akte is de resterende termijn van uw oude akte.
U dient in de resterende looptijd van de akte (versneld) te voldoen aan de bekwaamheidseisen van het andere domein waarnaar u bent overgestapt om een verlenging aan te kunnen vragen. 
Voorbeeld:

  • U heeft een akte in domein VI met ingangsdatum 12-01-2015, met als afloop geldigheid 12-01-2020.
  • U stapt op 5 mei 2017 over naar domein II en verkrijgt hiervoor een akte tot 12-01-2020.
  • U dient voor de einddatum de vier PHB modules in domein II te behalen ten behoeve van de aanvraag voor verlenging in 2020.


NB Voor een overstap vanuit domein IV geldt dat als het getuigschrift OV behaald is vóór 1 januari 2016 het examen Boa Basisbekwaamheid eerst behaald dient te worden alvorens een akte in het nieuwe domein kan worden verleend. De akte wordt verleend voor de volledige looptijd van vijf jaren.

c. Van een domein met een PHB stelsel (I, II en III) naar een domein zonder PHB stelsel
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in.
U krijgt voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.
Indien u overstapt naar een ander domein maar wel bij dezelfde werkgever blijft werken, is er sprake van een mutatie. Deze mutatie moet u via het Aanvraag-/Mutatieformulier doorgeven aan Justis. U krijgt vervolgens een nieuwe akte waarop het nieuwe domein vermeld staat. De geldigheid van die akte is de resterende termijn van uw oude akte.
Om de akte in het andere domein te kunnen verlengen dient u te hebben voldaan aan bekwaamheidseis in dit domein en derhalve het examen Boa Basisbekwaamheid te behalen.

NB Voor een overstap naar domein IV geldt dat eerst het getuigschrift OV behaald dient te worden alvorens een akte overgezet kan worden. De akte wordt verleend voor de volledige looptijd van vijf jaren.