Per 1 oktober 2017: Toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis

Kandidaten worden per 1 oktober 2017 op basis van bijgaande toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis (versie 1.3) op de huidige wetgeving geëxamineerd.

Deze matrijs kent, vanwege het uitblijven van de AMvB, slechts twee wijzigingen ten opzichte van de concept matrijs 1.3 die reeds op 30 mei is gepubliceerd.

-Aan toetsterm 6.3.12 zijn twee wetsartikelen toegevoegd
-De versiedatum is gewijzigd

De toetsmatrijzen zijn te vinden op de pagina Examendocumenten.