Toetsmatrijzen PHB Domein I per 1-4-2018

Zoals eerder dit jaar aangekondigd zal per 1 april 2018 de nieuwe PHB-cyclus Domein I ingaan.

Bijgaand de toetsmatrijzen van Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek die vanaf die datum van kracht zullen zijn.

*Cesuur: om de examens met een voldoende af te ronden dient men minimaal 35 vragen goed te beantwoorden.
*Tijdsduur examens: 60 minuten
*Aantal vragen per examen: 50