Omrekentabel vervallen

Met de invoering van een herzien kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en veiligheid in 2017 is de omrekentabel die ExTH aan de MBO scholen te beschikking stelde voor het berekenen van een eindcijfer per kerntaak komen te vervallen. Dit kwalificatiedossier en de daarbij behorende examenvoorwaarden lieten een eindcijfer op basis van het percentueel meewegen van theorie en eindresultaten niet meer toe. Het ExTH examenprogramma, vastgesteld door de examencommissie, is hierop aangepast. Een kandidaat krijgt voor alle examenonderdelen een separaat resultaat en alle bij ExTH afgelegde onderdelen moeten met minimaal een voldoende zijn afgerond wil het ExTH diploma aan de kandidaat verstrekt worden. Het ExTH diploma is voorwaardelijk voor het verstrekken van het MBO-HTV diploma. De toekenning van een cijfer aan de onderdelen die door ExTH met een Goed-Voldoende-Onvoldoende worden beoordeeld is aan de school zelf en zal moeten zijn vastgelegd in de OER.