Tijdig indienen verzoek tot aangepaste examinering

Wanneer u een aanvraag voor aangepaste examinering wenst in te dienen verzoeken wij u deze direct na uw exameninschrijving toe te sturen via de daartoe ingerichte procedure zodat er voldoende tijd is uw aanvraag te verwerken. Bij voorbaat dank hiervoor.