Aangepaste uitwerktijd Milieu SO

Bij Sanctionerend Optreden Milieu wordt de uitwerktijd voor het invullen van het PV naar aanleiding van een besluit van de examencommissie gewijzigd naar 50 minuten. Dit geldt voor de kleursporen SO Inspectiediensten, Grijs, Waterschap en RWS / Nautisch. Deze wijziging gaat in per 21 april 2021.