Beëindiging pilot opnameapparatuur

De pilot van ExTH, waarin tijdens de examens gebruik werd gemaakt van opnameapparatuur bij de praktijkexamens Domein I, is onlangs beëindigd. De bevindingen van de pilot worden geëvalueerd waarna door de examencommissie zal worden besloten of en zo ja in welke vorm het gebruik van opnameapparatuur standaard onderdeel zal gaan uitmaken van de praktijkexamens Domein I. De uitkomsten hiervan zullen via de website van ExTH met u gedeeld worden.