Nieuw toetsingssysteem DHW-Boeterapport

Per 1 november aanstaande zal het DHW onderdeel Boeterapport in een ander toetsingssysteem worden afgenomen. Dit betekent voor de kandidaat een aantal procedurele wijzigingen ten aanzien van de afname. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.  
Het gaat om de volgende wijzigingen:

-Er hoeft niet meer van tabblad te worden gewisseld. Het boeterapport format wordt op 1 pagina getoond. Door te scrollen kan men alle velden op 1 pagina invullen.
-Het format van de film zal iets kleiner maar voldoende zichtbaar en leesbaar in beeld worden gebracht.
-De benodigde bijlagen worden niet meer hardkopy verstrekt maar zijn digitaal op te vragen in de examenomgeving door bovenin de pagina van het boeterapport op de betreffende bijlage te klikken.
-De bijlage met daarin de instructie voor de kandidaat zal komen te vervallen. Voorafgaand aan het examen zal een korte (digitale) instructie worden getoond.
-In de oude examenomgeving konden zowel het veld optie A als optie B worden ingevuld. Om verwarring te voorkomen is het in de nieuwe examenomgeving alleen mogelijk één van beide velden in te vullen.
-In de nieuwe omgeving komt het veld examennummer te vervallen. Hier is het ID-nummer (waar men tevens mee inlogt) voor in de plaats gekomen. Dit nummer is bovenin het scherm (blauwe balk) te vinden. Het ID-nummer is tevens het verbalisantnummer.
-In de oude omgeving waren er een aantal velden die eenmalig werden ingevuld. Vervolgens werden deze gegevens automatisch overgenomen in de velden waar dezelfde gegevens werden bevraagd. In de nieuwe omgeving worden de velden waaronder het verbalisantnummer, straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam niet meer automatisch ingevuld. Deze velden dient de kandidaat dus op alle plekken zelf in te vullen.
-Het boeterapport zal niet meer worden uitgeprint. De kandidaat zal het rapport digitaal ondertekenen.

Op korte termijn zullen er schermafdrukken van de nieuwe examenomgeving worden gepubliceerd.