Verantwoordelijkheid juiste kandidaatgegevens

Graag herinneren wij u aan het volgende:

Sinds enige tijd heeft ExTH de verplichting afgeschaft om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat. Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat er na uitgifte van het waardedocument sprake is van een onjuistheid in de gegevens kan de kandidaat dit bij ExTH aangegeven en zal er tegen betaling een nieuw waardedocument verstrekt worden.