Annuleringsvoorwaarden examens

De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. Inmiddels zijn het merendeel van de examens weer opgestart en kunnen wij weer grotendeels op reguliere wijze onze examens afnemen.

Vanaf 1 juni 2020 zullen wij dan ook weer volledig handelen volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens.
N.B. De geldende RIVM richtlijnen zijn uiteraard nog steeds van kracht. Heeft u klachten zoals beschreven op de website van RIVM dan verzoeken wij u dit te melden via info@exth.nl en kunt u niet deelnemen aan het examen.