Geactualiseerde versie MAS

Onlangs heeft Ingrado de geactualiseerde versie van de MAS gepubliceerd. Deze wordt per 1 oktober a.s. geïmplementeerd in de PHB-examens Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek, Sanctionerend Optreden en MAS. Mochten kandidaten vóór 1 oktober in het examen al wel uitgaan van de geactualiseerde MAS, dan wordt dit niet fout gerekend.