Aanpassingen praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (geldig tot 1 november a.s.)

ExTH is vanaf 8 april 2020 weer gestart met de afname van de praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zullen deze examens, met inachtneming van de exameneisen, in aangepaste vorm worden afgenomen om contact tussen kandidaten, beoordelaars en rollenspelers zoveel mogelijk te vermijden.

Algemeen
-Kandidaten wordt verzocht zich 5 minuten voor aanvang te melden en zo min mogelijk gebruik te maken van de wachtruimte.
-Als kandidaten buiten wachten wordt verzocht 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
-De lockers mogen niet worden gebruikt. Kandidaten krijgen instructie van de examenleider waar ze hun persoonlijke spullen (veilig) kunnen achterlaten.
-Kandidaten verlaten het pand via de achteringang zodat contact tussen koppels wordt vermeden.
-Het dragen van handschoenen is optioneel.
-Kandidaten en examenfunctionarissen kunnen tijdens het examen handschoenen dragen. Dit is echter optioneel.
-Elk koppel krijgt een bonnenboekje, APV boekje en aantekenboekje ter beschikking dat die dag niet eerder is gebruikt.
-Kandidaten mogen een eigen pen gebruiken.
-Na elk examenmoment worden portofoons, het bureaublad en de toetsenborden gereinigd.
-Tijdens het examen wordt een afstand van 1,5 meter in acht genomen door acteurs en beoordelaars.

Aanpassingen in examen Sanctionerend Optreden (voorlopig tot 1 november 2021):
-De kandidaat dient op het juiste moment naar een ID bewijs te vragen maar krijgt het ID van de acteur fictief overhandigd.
De kandidaat noteert op de bon een kruis op de plaats waar hij/zij de persoons- adresgegevens zou moeten noteren en kan het sanctioneringsgesprek vanaf daar vervolgen. In de briefing wordt dit de kandidaat verteld en toegelicht. Het correct noteren van de persoons- en adresgegevens wordt niet meegenomen in de eindbeoordeling.
-Het beoordelingsaspect ‘Neemt veilige afstand in acht’ wordt niet op de gebruikelijke wijze geëxamineerd. De acteur blijft op 1,5 meter afstand van de kandidaat staan. Ook dit beoordelingspunt wordt niet meegenomen in de eindbeoordeling.

Aanpassingen in examen Dienstverlening en Calamiteiten (D&C) (voorlopig tot 1 november 2021):
-De casussen ‘Gewonde burger door val’ en ‘Gewonde burger door mishandeling” komen te vervallen. Tijdens deze casussen is nabij contact essentieel en dit moeten we voorkomen.
Elk koppel krijgt niet vier maar drie casussen aangereikt.
Kandidaten krijgen voor het maken van de rapportage de gelegenheid elkaars aantekeningen in te zien en over te nemen, zodat zij beide over dezelfde informatie beschikken bij het uitschrijven van hun individuele rapportage.
De acteur past zijn inbreng aan zodat beide kandidaten zo optimaal mogelijk op de beoordelingsaspecten beoordeeld kunnen worden.

We zijn van mening dat we met deze maatregelen gedurende de zomerperiode het examen fysiek en toetstechnisch verantwoord kunnen afnemen binnen de kaders die ons op dit moment gegeven zijn.