Extra examentijd

Graag maken wij u er op attent dat het toekennen van extra examentijd bij theorie-examens, naar aanleiding van een verzoek tot aangepaste examinering, alleen mogelijk is bij examenmomenten waar uitloopmogelijkheid is. Dit betreffen examenmomenten voor de lunch of aan het einde van de dag. Neem bij twijfel voorafgaand aan de inschrijving contact op met het examenbureau. Wanneer u wordt aangemeld door uw opleider of werkgever verzoeken wij u dit voorafgaand aan de inschrijving met hen af te stemmen.

Tevens willen wij u er op wijzen dat wanneer u in aanmerking komt voor een aangepast examen hier een aantekening van wordt gemaakt in uw examendossier zodat u slechts eenmalig de benodigde documentatie t.b.v. de aangepaste examinering dient aan te leveren. Wij verzoeken u echter wel bij ieder examenmoment, waar u opnieuw gebruik van wenst te maken van aangepaste examinering, dit opnieuw door te geven aan het examenbureau.