Uitbreiding capaciteit

De afname van theorie-examens van ExTH in het Examencentrum in Amersfoort is inmiddels weer hervat, echter met een beperkte capaciteit per lokaal om aan de RIVM-maatregelen COVID-19 te voldoen.

We willen kandidaten graag de mogelijkheid bieden om op een redelijke termijn het examen te kunnen afleggen.  ExTH heeft inmiddels de beschikking over extra examenruimtes in het Examencentrum te Amersfoort. Hierdoor ontstaat extra capaciteit.

Gevolg hiervan is echter wel dat ExTH alle CBT-examens vanaf 28 april 2020 tot en met 31 mei 2020 zal annuleren en de kandidaten/ opleiders/ werkgevers een nieuw examenmoment moeten inboeken. Kandidaten en opleiders worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.