Aanpassing afname examen Waarneming en Verslaglegging III

De examencommissie domein III heeft besloten om aanpassingen te doen in de afname van het examen Waarneming en Verslaglegging III. Het dossier van de casus wordt voortaan ook op papier uitgereikt. Verder wordt de examenduur verruimd naar 120 minuten. Hiermee wordt voorkomen dat deze externe factoren ongewenst van invloed zijn op het examen. De inhoudelijke exameneisen blijven ongewijzigd. De aanpassingen in de examenafname zijn per 1 augustus 2023 van toepassing.