Vernieuwde manier van aanmelden Accreditatie Functiegerichte training

Vanaf heden is er een nieuwe manier voor het aanmelden van een functiegerichte training door een opleider. Om een training aan te melden kunt u het worddocument downloaden dat op de website per Domein (I, II en III) bij Examendocumenten staat bij 4. Functiegerichte trainingen.

Het is de bedoeling dat u het formulier helemaal invult en samen met onderstaande bijlagen in pdf mailt aan content@exth.nl met als onderwerp ‘Aanvraag accreditatie’.

  • Toets
  • Beoordelingsformulier
  • Studiematerialen
  • Lesplan
  • CV per trainer, zonder bijzondere persoonsgegevens

Als u een aanvulling heeft op een training die nog moet worden geaccrediteerd, of die nog in het accreditatieproces zit, verzoeken we u de aanvullingen ook op dit formulier weer te geven en het versienummer aan te passen.