HTV-examen Melding Opnemen en Verwerken is herzien en vastgesteld.

Het HTV-examen Melding Opnemen en Verwerken is na een pilotexamen herzien en vastgesteld. We willen mborijnland en haar studenten bedanken voor de tijd en moeite om mee te werken aan deze pilot. Hierdoor hebben we de puntjes op de i kunnen zetten.

Melding Opnemen en Verwerken betreft een praktijkexamen waarbij de kandidaat een melding opneemt van een burger op het kantoor van de handhaving. De kandidaat wordt hierbij getoetst op het contact leggen met een burger, het doorvragen op de gegeven informatie en het correct verwerken. Vanaf september is dit examen beschikbaar voor alle HTV-studenten die na 1 augustus 2023 starten. Hierbij maakt het deel uit van het basisdeel van het nieuwe KD. De beschrijving, exameneisen en examenopdrachten staan onder examendocumenten op de website.