Concept Toetsmatrijs Alcoholwet

Bijgaand een conceptversie van de toetsmatrijs alcoholwet. Wij verzoeken de opleiders hiervan kennis te nemen en eventuele op- en aanmerkingen voor 23 april a.s. te sturen naar info@exth.nl. 

N.B. Een aantal informatieblokken zijn nog niet ingevuld omdat de examencommissie hier in een later stadium invulling aan zal geven.