Informatie over nieuwe Feitenboekjes

Per 1 maart zullen de nieuwe Feitenboekjes in werking treden. ExTH heeft ervoor gekozen om een overgangsfase voor de praktijkexamens tot 2 april aan te houden voor kandidaten. Dit betekent: Tot 2 april feitcode + sanctiebedrag 2023 worden goedgekeurd in de beoordeling van het praktijkexamen (bijv. Dienstverleningen & Calamiteiten, Sanctionerend optreden en Boa Basisbekwaamheid Praktijk).