Nieuwe versie toetsmatrijs domein II Inspectiediensten

Per abuis is 1 juli een concept versie van de toetsmatrijs Inspectiediensten geplaatst. Wij hebben zojuist de definitieve versie geplaatst op de pagina examendocumenten examinering 2023 (versie 13-7-2022 1.1).

De wijzigingen die zijn aangebracht zijn de volgende:

  • 1.2.1. De toezichthouder kent nu 1 vraag in plaats van 2 vragen
  • 1.3 uit de conceptversie is in de definitieve versie in geheel verplaatst naar 3.7
  • 1.2.3 uit conceptversie is komen te vervallen
  • 3.1.1 en 3.1.2 kennen in de definitieve versie samen 3 vragen in plaats van 2 vragen
  • ‘Valsheid in geschrift’ is verwijderd uit toetsterm 3.5.1 en is toegevoegd als toetsterm 3.1.4
  • Begrippen staande houden, aanhouden en betreden plaatsen ter aanhouding van verdachte zijn toegevoegd in toetsterm 3.2.1