Gegevens op waardedocumenten

Helaas komt het nog erg vaak voor dat onjuiste persoonsgegevens worden opgenomen op een waardedocument of deze naar een foutief adres wordt gestuurd. Wij gaan hier echter uit van de gegevens zoals deze door de aanmelder/kandidaat zijn aangeleverd in de aanmeldapplicatie MijnExTH. Graag maken wij u er via deze weg op attent dat de verantwoordelijkheid voor de invoer van de juiste persoonsgegevens in MijnExTH bij de kandidaat ligt. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk voorafgaand aan uw examen na te gaan of al uw persoonlijke gegevens correct zijn opgenomen in MijnExTH. Mocht u onjuistheden aantreffen die u zelf niet kunt aanpassen dan verzoeken wij u dit direct door te geven via info@exth.nl.
Omdat het corrigeren van waardedocumenten administratieve kosten met zich mee brengt zijn wij helaas genoodzaakt per 1 mei a.s. alleen tegen betaling nieuwe waardedocumenten uit te geven wanneer de oorzaak hiervan de foutieve invoer van de persoonsgegevens betreft.