Huidige annuleringsvoorwaarden

Graag brengen wij de huidige annuleringsvoorwaarden onder de aandacht.
Bent u wegens lichamelijke klachten en/of ziekenhuisopname (waaronder ook COVID-gerelateerde klachten) niet in staat het examen af te nemen en valt dit buiten de annuleringstermijn, dan verzoeken wij u uw werkgever of opleider dit schriftelijk te laten bevestigen via info@exth.nl. Bent u verhinderd door problemen met het vervoer naar de examenlocatie, dan valt dit helaas onder overmacht en gaan wij niet over tot kosteloos annuleren. Zie ook artikel 7 van de inschrijfvoorwaarden.