Wijziging beleidsregels

Op 22 februari j.l. is er een wijziging van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar gepubliceerd. Klik hier voor de publicatie.