Aanpassing toetsmatrijs WKMs

Per 1 februari is de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Milieu Specifiek ingegaan. Het aantal vragen is teruggebracht van 50 naar 40. Hierdoor is ook de tijd aangepast van 80 naar 70 minuten.
De cesuur is net als bij het vorige examen 55% + correctie voor de gokkans. In het examen WKMs zijn er verschillende vraagsoorten opgenomen en bij een aantal vraagsoorten kunnen deelpunten worden behaald. Hierdoor is het niet meer mogelijk om het aantal te behalen vragen te geven. Per examen moeten er een minimaal aantal punten behaald worden. Bij MC-vragen geldt de regel goed of fout. Bij de andere vraagsoorten kunnen kandidaten ook deelpunten behalen. Het heeft ook gevolgen voor de meervoudige antwoordvragen omdat hier geen aantal juiste alternatieven worden opgegeven zoals bij de vorige toetsmatrijs.