Vervolg bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’

Maandag 7 oktober j.l. heeft de bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’ plaatsgevonden. Tijdens deze dag heeft ExTH werkgevers/teamleiders van boa’s in domein I en II en hun directe toezichthouders laten zien hoe het proces binnen ExTH is ingericht, hoe examens tot stand komen en hoe hieraan vervolgens uitvoering wordt gegeven. Aan de genodigden is de gelegenheid gegeven input hierop te geven. ExTH bedankt hen voor deze bijdrage en hun aanwezigheid. Op korte termijn zal op de website van ExTH bekend worden gemaakt hoe hier vervolg aan zal worden gegeven.