Search
Generic filters
Search
Generic filters

Meestgestelde vragen Roadmap examinering 2023

Naar aanleiding van de publicatie ‘Toelichting ExTH Roadmap 2023‘ ontvangen wij veel vragen. Hieronder geven wij antwoord op de meestgestelde vragen.

Vervallen de door mij behaalde PHB-onderdelen op 1 januari 2023?

Nee, een PHB-certificaat kent een geldigheid van vijf jaar.

Ik heb 31 december niet alle vier de benodigde PHB-certificaten behaald. Welk(e) onderdeel/onderdelen moet ik behalen om te voldoen aan de verplichting vier certificaten aan te leveren bij de aanvraag van de verlenging van mijn akte?

Bent u op 1 januari 2023 nog niet in het bezit van vier PHB-certificaten, dan vult u deze aan met één of meerdere onderdelen van de nieuwe cyclus ten behoeve van de verlenging van uw akte.

U bent vrij in de keuze welke onderdelen u hierin behaalt.

Er is wel één uitzondering: Als u reeds in het bezit bent van de certificaten Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek dan is het certificaat Wet- en Regelgeving uit de nieuwe cyclus niet toegestaan.

Kan ik de huidige PHB-examens nog herkansen na 1 januari 2023?

In beginsel dient u een niet behaald examen uit de huidige cyclus vóór 31 december 2022 te herkansen. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan zijn er mogelijkheden om op vastgestelde dagen in het begin van 2023 het examen te herkansen. Deze data worden tijdig gecommuniceerd.

De huidige PHB-examens worden na 1 januari 2023 niet meer aangeboden aan kandidaten die dit examen voor de eerste keer afleggen.

Voorbeelden

U heeft een akte die op 1 juli 2025 verloopt en u heeft Wettelijke Kaders Generiek en Sanctionerend Optreden behaald na 1 juli 2020.  U dient ten behoeve van de aanvraag van verlenging van de akte nog twee PHB-onderdelen te halen uit de nieuwe cyclus. U bent vrij in de keuze van de vier aangeboden onderdelen.
U heeft een akte die op 1 juli 2025 verloopt en heeft Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek behaald na 1 juli 2020.U dient ten behoeve van de aanvraag van verlenging van de akte nog twee PHB-onderdelen te halen uit de nieuwe cyclus. U hebt de keuze uit de examens Bejegening, Rapportage of de functie-specifieke training.  
U heeft een akte die op 1 juli 2023 verloopt en bent in bezit van 4 certificaten behaald na 1 juli 2018.U heeft voldaan aan de aanvullende bekwaamheidseisen en kunt op basis van de behaalde certificaten in 2023 verlenging aanvragen.