Meestgestelde vragen Roadmap examinering 2023

Naar aanleiding van de publicatie ‘Toelichting ExTH Roadmap 2023‘ ontvangen wij veel vragen. Hieronder geven wij antwoord op de meestgestelde vragen. Daarnaast kunt u het schema ‘Oude en nieuwe PHB-certificaten combineren‘ raadplegen.

Vervallen de door mij behaalde PHB-onderdelen op 1 januari 2023?

Nee, een PHB-certificaat kent een geldigheid van vijf jaar.

Ik heb 31 december niet alle vier de benodigde PHB-certificaten behaald. Welk(e) onderdeel/onderdelen moet ik behalen om te voldoen aan de verplichting vier certificaten aan te leveren bij de aanvraag van de verlenging van mijn akte?

Bent u op 1 januari 2023 nog niet in het bezit van vier PHB-certificaten, dan vult u deze aan met één of meerdere onderdelen van de nieuwe cyclus ten behoeve van de verlenging van uw akte.

U bent vrij in de keuze welke onderdelen u hierin behaalt.

Er is wel één uitzondering: Als u reeds in het bezit bent van de certificaten Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek dan is het certificaat Wet- en Regelgeving uit de nieuwe cyclus niet toegestaan. Zie onder ook de paragraaf: Zit er overlap tussen de oude examens Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek en het nieuwe examen Wet- en Regelgeving?

Voorbeelden

U heeft een akte die op 1 juli 2025 verloopt en u heeft Wettelijke Kaders Generiek en Sanctionerend Optreden behaald na 1 juli 2020.  U dient ten behoeve van de aanvraag van verlenging van de akte nog twee PHB-onderdelen te halen uit de nieuwe cyclus. U bent vrij in de keuze van de vier aangeboden onderdelen.
U heeft een akte die op 1 juli 2025 verloopt en heeft Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek behaald na 1 juli 2020.U dient ten behoeve van de aanvraag van verlenging van de akte nog twee PHB-onderdelen te halen uit de nieuwe cyclus. U hebt de keuze uit de examens Bejegening, Rapportage of de functie-specifieke training.  
U heeft een akte die op 1 juli 2023 verloopt en bent in bezit van 4 certificaten behaald na 1 juli 2018.U heeft voldaan aan de aanvullende bekwaamheidseisen en kunt op basis van de behaalde certificaten in 2023 verlenging aanvragen.

Zit er overlap tussen de oude examens Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek en het nieuwe examen Wet- en Regelgeving?

Het examen Wet- en Regelgeving uit de nieuwe PHB-cyclus bevat enkele onderdelen uit het examen Wettelijke Kaders Generiek en het bevat enkele onderdelen uit het examen Wettelijke Kaders Specifiek. Daarnaast bevat het enkele nieuwe toetstermen. Dit is de reden dat is besloten dat u het examen Wet- en Regelgeving niet mag kiezen als PHB-onderdeel als u zowel Wettelijke Kaders Generiek als Specifiek al behaald heeft. Als u één van deze examens al heeft behaald, kunt u nog wel kiezen voor het examen Wet- en Regelgeving als aanvullend certificaat voor het verlengen van uw boa-akte, want de overlap is in die situatie minimaal.

Waarom wordt er in domein II geen aandacht aan de Omgevingswet die 1 januari 2023 ingaat geschonken?

Wij zijn op de hoogte van de geplande invoerdatum van 1 januari 2023. Echter is de Omgevingswet al meerdere malen uitgesteld en bij de start van de ontwikkeling van de nieuwe toetsmatrijs bleek bij navraag dat ook 1 januari 2023 geen definitieve ingangsdatum was. Ook in de consultatierondes met werkgevers werd ervoor gekozen hierop nog niet vooruit te lopen. Uiteraard hadden ook wij liever gezien dat de wet vorig jaar was ingegaan, zodat we hem in de nieuwe matrijzen hadden kunnen incorporeren. Wij zullen bij invoer van de wet hierop reageren als bij overige wetswijzigingen: Aangepaste toetstermen worden gepubliceerd en de aangepaste toetsmatrijs wordt 6 maanden na publicatiedatum in het examen bevraagd.

Kan ik de huidige PHB-examens nog herkansen na 1 januari 2023?

In beginsel dient u een niet behaald examen uit de huidige cyclus vóór 31 december 2022 te herkansen. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan zijn er mogelijkheden om op vastgestelde dagen in de maand januari 2023 het examen te herkansen. Deze data worden tijdig gecommuniceerd.

De huidige PHB-examens worden na 1 januari 2023 niet meer aangeboden aan kandidaten die dit examen voor de eerste keer afleggen.

Is er een verplichte volgorde in het doorlopen van de PHB-onderdelen?

Nee, u mag zelf kiezen in welke volgorde u de onderdelen doorloopt.

Wat verandert er voor ROC’s die het examen Gespreks- en benaderingstechnieken aanbieden?

Het examenonderdeel Rechtskennis blijft gelijk en wordt enkel aangepast als wetgeving wijzigt. Het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken (GBt) kent een aanpassing. De nieuwe titel van dit examen wordt Boa Basis Praktijk. In dit examen zijn de exameneisen aangevuld met het adequaat kunnen reageren op weerstand en het invullen van een digitaal proces-verbaal waarin diverse velden reeds vooraf zijn ingevuld. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om het examen GBt te doen, maar dienen kandidaten het examen Boa Basis Praktijk te doen. In januari 2023 kunnen kandidaten alleen nog een herexamen GBt doen.

Met de komst van de nieuwe PHB-cyclus 2023-2028 vervallen de keuzeonderdelen PHB Domein I. Kan ik deze certificaten/diploma’s nog inzetten om mijn akte te verlengen?

Wanneer u na 31-12-2022 één van de examens cameratoezicht of Alcoholwet aflegt kunt u het behaalde certificaat/diploma niet meer inzetten ten behoeve van de verlenging van uw akte. Wanneer u voor deze datum één van deze keuzeonderdelen heeft behaald kunt u deze nog wel inzetten bij de verlenging van uw akte mits de afgiftedatum van het certificaat/diploma op het moment van verlengen niet buiten de gestelde termijn van vijf jaar valt.
N.B. In januari 2023 is er nog de mogelijkheid het keuze-onderdeel Alcoholwet te herkansen. Wanneer de herkansing van het keuzeonderdeel Alcoholwet in die maand alsnog wordt behaald kunt u deze nog inzetten bij de verlenging van uw akte.