Vanaf 1 september 2022 inzet reguliere casuïstiek

Voor domein I (PHB/HTV) gelden op dit moment de onderstaande aanpassingen. Deze aanpassingen zullen per 1 september 2022 komen te vervallen waarna alle reguliere casuïstiek weer zal worden geëxamineerd:

Huidige aanpassingen (tot 1 september 2022).

Examen Sanctionerend Optreden Domein I (PHB/HTV)
De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Afval op straat, Huisvuil op verkeerde dag aanbieden, Geluidshinder, Wildplassen, Graffiti spuiten, Plakken, Fout parkeren Personenauto op voetgangersoversteekplaats, Fout parkeren op laad- en losplaats, Fout parkeren op stoep, Fout op bushalte, Fout parkeren op invalidenparkeerplaats.

Examen Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (PHB/HTV)
Elk koppel krijgt één calamiteitenopdracht aangeboden waar de kandidaten afzonderlijk een rapportage van dienen op te maken. Daarnaast worden twee dienstverleningsopdrachten aangeboden. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Verwarde burger, Zoekgeraakt kind, Geparkeerde auto met waardevolle spullen, Onoplettende burger, Weg wijzen, Fietswrak, Gestolen fiets.

Examen Gespreks- en Benaderingstechnieken:
Een kandidaat krijgt per examen twee praktijkopdrachten aangeboden. De beoordelaar geeft aan van welke opdracht een bon moet worden opgemaakt. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Huisvuil verkeerd aanbieden,  Afval op straat gooien, Plakken, Graffiti en Geluidsoverlast.