Update: Omgevingswet in examens ExTH

De omgevingswet trad per 1 januari 2024 in werking. In de ExTH-examens zullen tot 1 juni 2024 nog vragen worden opgenomen over wet- en regelgeving van vóór 1 januari 2024.
Vanaf 1 juni 2024 wordt in de examens alleen gevraagd naar regelgeving die ook is opgenomen in de nieuwe wetgeving.