Aanpassing toetsmatrijs WKPV 2 i.v.m. inwerkingtreding Omgevingswet

Van 1 juni 2024 tot 1 december 2024 geldt een aangepaste toetsmatrijs voor WKPV 2.
Twee toetstermen worden tijdelijk niet geëxamineerd omdat regelgeving opgegaan is in de Omgevingswet. De vervallen vragen worden vervangen door vragen die betrekking hebben op twee andere toetstermen. Het totaal aantal vragen blijft hiermee gelijk.

Er is voor gekozen om geen vragen te stellen met vervallen benamingen, klik hier voor het nieuwsbericht.