Update: omgevingswet in examens ExTH

Vanaf 1 juni 2024 wordt in de examens alleen gevraagd naar regelgeving die ook is opgenomen in de nieuwe wetgeving. Vanaf deze datum zal een aantal gewijzigde benamingen worden gehanteerd in de examens die betrekking hebben op de huidige (nieuwe) wet- en regelgeving. De wijzigingen zijn als volgt:

  • De ‘Landelijke handhavingstrategie (LHS)’ wordt ‘Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)’;
  • De ‘Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (BSBm)’ wordt ‘Bestuurlijke strafbeschikking fysieke leefomgevingsfeiten (BSBFL)’;
  • Het ‘Milieu- of keurfeit’ wordt ‘Fysiek leefomgevingsfeit’.