Scores kandidaten Boa Basis Rechtskennis

ExTH biedt opleiders van het examen Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis de mogelijkheid om een specifiek overzicht van de scores van haar kandidaten voor het examen op te vragen. Dit overzicht biedt de opleider informatie over het niveau waarop vragen over bepaalde eindtermen of combinatie van eind- of toetstermen door haar kandidaten worden beantwoord. De opleider leert met deze informatie welke onderdelen meer aandacht vragen tijdens de opleiding.

Om een betrouwbaar beeld te geven van het niveau van de kandidaten, biedt ExTH deze service aan opleiders die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 minstens 50 examenkandidaten hebben geleverd voor het examen Boa Basisbekwaamheid Rechtskennis. De reden hiervoor is dat onder het aantal van 50 kandidaten de gevonden scores niet stabiel genoeg zijn en een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijkheid.

Heeft u als opleider interesse in deze cijfers? Stuur uw verzoek om deze gegevens te delen vanuit  een e-mailadres van de opleider waar u werkzaam bent naar info@exth.nl.