Combineren oude en nieuwe PHB-certificaten examinering 2023

Wij ontvangen verschillende vragen over de consequenties van de invoer examinering 2023 in relatie tot de verdere invulling van de PHB-cyclus. Op de pagina ‘Combineren oude en nieuwe PHB-certificaten ‘ kunt u meer informatie hierover vinden.