Nieuwe versie examensjabloon PV SO Milieu

Naar aanleiding van de interne pilots voor SO Milieu is het examensjabloon op een paar punten aangepast.  

Op de pagina Examendocumenten vindt u een nieuwe versie als Pdf-bestand en als Word-bestand (bestemd voor oefendoeleinden) aan. Tevens vindt u op deze pagina een wijzigingsdocument waarin de wijzingen met rood zijn gemarkeerd. Toegevoegde punten betreffen onder andere de strafbaarstelling en de inrichting. De gegevens over de inrichting kan de kandidaat (indien van toepassing) overnemen uit de casusbeschrijving. 

De kandidaat kan desgewenst voor aanvang van het sanctionerend gesprek een kopie uitgereikt krijgen van het examensjabloon PV.