Aangepaste exameneisen SO Onderwijs

De exameneisen SO Onderwijs zijn ter verduidelijking aangepast. Deze zijn te vinden op de pagina Examendocumenten.

Om onrust over mogelijke tijdsdruk te voorkomen is besloten om de tijdsduur van het verhoorgesprek bij SO Onderwijs aan te passen. Per 1 januari 2019 wordt de tijdsduur voor het verhoorgesprek met 5 minuten verlengd zodat de kandidaat 20 minuten de tijd heeft voor het gesprek. Deze 20 minuten is exclusief aankomst, briefing en vertrek. In verband met rooster technische redenen kan deze aanpassing niet eerder worden ingevoerd: met de verlengde tijdsduur kunnen per examendag 14 (i.p.v. de huidige 16) examens SO worden afgenomen.