Inschrijven nieuwe en oude examens

Graag maken wij u nogmaals attent op het volgende:
Zoals eerder aangekondigd zal het praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechnieken, welke deel uitmaakt van de Boa basisbekwaamheid, per 1 januari a.s. worden vervangen voor het examen Boa Basis Praktijk.

In de maand januari zal het examen Gespreks- en Benaderingstechnieken alleen worden aangeboden voor kandidaten die het examen herkansen. Vanaf 1 februari zal dit examen niet meer worden aangeboden.

Let op: Voor kandidaten die de eerste keer het praktijkexamen van de basisbekwaamheid afleggen is het dus vanaf 1 januari 2023 alleen toegestaan zich aan te melden voor het examen Boa Basis Praktijk!

Ook zal per 1 januari 2023 het nieuwe PHB-stelsel inwerkingtreden. Ook hiervoor geldt dat kandidaten zich vanaf die datum alleen kunnen aanmelden voor de nieuwe PHB-onderdelen en dat alleen in de maand januari nog de mogelijkheid wordt geboden de oude PHB-onderdelen te herkansen.

De data voor herkansingen in januari van de oude examens kunt u terugvinden in MijnExTH onder de examentitels die in het oude PHB-stelsel van kracht waren.

De data voor de nieuwe examens kunt u eveneens terugvinden in MijnExTH.