Informatiebijeenkomst voor ROC’s die examen GBt aanbieden

Zoals eerder aangekondigd krijgt het examen BOA basisbekwaamheid per 1 januari 2023 een aangepaste invulling.

Het examenonderdeel Rechtskennis blijft gelijk en wordt enkel aangepast als wetgeving wijzigt. Het examenonderdeel Gedrags- en benaderingstechnieken (GBt) kent een aanpassing. De nieuwe titel van dit examen wordt Boa Basis Praktijk. In dit examen zijn de exameneisen aangevuld met het adequaat kunnen reageren op weerstand en het invullen van een digitaal proces-verbaal waarin diverse velden reeds vooraf zijn ingevuld. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om het examen GBt te doen, maar dienen kandidaten het examen Boa Basis Praktijk te doen. In januari 2023 kunnen kandidaten alleen nog een herexamen GBt doen.

Voor de scholen die GBt aanbieden, organiseert ExTH op maandag 12 december van 16:00-18:00 uur een Informatiebijeenkomst voor docenten. Deze bijeenkomst wordt in Amersfoort georganiseerd. Als u wilt deelnemen, kunt u een e-mail sturen aan info@exth.nl.