Examenonderdeel Sanctionerend Optreden Inspectiediensten

Op 18 september 2019 hebben de gezamenlijke inspectiediensten 5 casussen ten behoeve van het examenonderdeel Sanctionerend Optreden (SO) aangeleverd.
Deze zijn 14 oktober j.l. door de examencommissie Milieu vastgesteld.
Het betreft de casussen:
1. Niet voldoen aan vordering.
2. Het opzettelijk beletten van ambtshandeling.
3. Het opzettelijk voorhanden hebben van een valselijk opgemaakt geschrift.
4. Weigeren te voldoen aan een vordering uitlevering Wet op de economische delicten.
5. Weigeren medewerking te verlenen bij de uitoefening van bevoegdheden van de Wet op de economische delicten door een opsporingsambtenaar.

Vanaf 1 februari 2020 kunnen boa’s werkzaam bij de inspectiediensten het examenonderdeel SO op basis van bovenstaande casussen afleggen.
Voor de volgende stap, het bepalen van de keuzemodule voor onderdeel 4, hebben de inspectiediensten reeds een eerste bijeenkomst belegd.
Kandidaten kunnen dit 4e examenonderdeel vanaf februari 2021 afleggen.